10Ήsߗ׃oh~gilj

QQNUQVij@Ήs^̈

z[ʁigbvjQQNxPOߗבilj


l@gbv@D@FE@(C~bNX)
@
(D-A)[O|с@E@E@Eer@s
|с@qE@*0-21-20 - 23
@FE@2-0*2-02 - 01
@qEer@2-10-2*1 - 12

ڍ
1 @q
er@(C~bNX)
2(21-13 17-21 21-16)1|с@q
@؎q()
2 @F
@(C~bNX)
2(21-14 22-20)0@q
er@(C~bNX)
3 @F
@(C~bNX)
2(21- 8 21-11)0|с@q
@؎q()