8Ήsߗ׃oh~gilj

20N615()@Ήs^̈

z[ʁigbvjQONxQONߗבilj


Sҏq@gbv@Dx]@DqEc@(钬)
@
(LD-A)[O@E|@Ex]@Ec@s
@}qE|с@*0-20-20 - 23
@RqE@q2-0*0-21 - 12
x]@DqEc@2-02-0*2 - 01

ڍ
1 x]@Dq
c@(钬)
2(21-10 21- 8)0@}q
|с@q()
2 x]@Dq
c@(钬)
2(21- 9 21- 7)0@Rq
@q(엢)
3 @Rq
@q(엢)
2(21-11 21-10)0@}q
|с@q()